Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową działającą w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych, posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy. Spółka z o.o. jest najczęściej wybieraną formą prawną działalności gospodarczej ze względu na liczne korzyści jakie płyną z jej prowadzenia np. ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka z o.o. podlega podwójnemu opodatkowaniu. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT są dochody, czyli przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania. Oprócz podatku CIT kolejnym podatkiem jest zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych PIT, występujący podczas wypłaty dywidendy, czyli zysku dla wspólników spółki. Podjęcie przez wspólników uchwały o podziale zysku nie rodzi obowiązku podatkowego. Dopiero wypłata dywidendy powoduje obowiązek opłaty podatku od osób fizycznych.

Prowadzenie własnej firmy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje przedsiębiorców do rozliczania się na zasadach pełnej księgowości. Nasze biuro oferuje Państwu kompleksowe usługi księgowe oraz elastyczny cennik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *