• 19 MAR 18
  • 0

  Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat Kraków

  Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat jest obowiązkowe w przypadku rozliczania się na zasadach pełnej księgowości. Bilans oraz rachunek zysków i strat są obowiązkowymi elementami sprawozdania finansowego.

  Bilans jest zestawieniem aktywów i pasywów będących w posiadaniu jednostki. Stanowi on odzwierciedlenie majątków finansowych przedsiębiorstwa. Bilans sporządza się na początek – bilans otwarcia oraz na koniec – bilans zamknięcia okresu sprawozdawczego.

  Rachunek zysków i strat przedstawia przychody oraz koszty przedsiębiorstwa dzięki czemu przedsiębiorca może poznać zdolność firmy do generowania zysków. Rachunek zysków i strat informuje przede wszystkim o wyniku finansowym przedsiębiorstwa. Może on być sporządzony w dwóch wariantach – wariancie kalkulacyjnym lub w wariancie porównawczym.

  Sporządzanie rachunku zysków i strat oraz bilansu może sprawiać problemy. Nasze biuro rachunkowe znajdujące się w Krakowie oferuje profesjonalną pomoc w tym zakresie. Zajmujemy się prowadzeniem pełnej i uproszczonej księgowości w atrakcyjnych cenach. Swoją ofertę dostosujemy do Państwa indywidualnych potrzeb. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, w celu omówienia szczegółów dotyczących współpracy.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply