Deklarację podatkową za 2015 rok dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych PIT zobowiązani się złożyć podatnicy, którzy wykazywali dochód bez względu na jego wielkość. Prawidłowe wypełnienie deklaracji podatkowej za 2015 rok nie jest skomplikowane, ale wymaga znajomości obowiązujących przepisów podatkowych.

Podatnicy, których przychody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, mają określony czas na sporządzenie deklaracji podatkowej za 2015 rok. O tym, do którego dnia powinni rozliczyć się z podatku PIT decydują ustawy podatkowe, które czasem są nowelizowane. Warto zatem śledzić bieżące przepisy, aby prawidłowo wypełnić deklarację i złożyć ją w odpowiedniej formie do właściwej instytucji. Przykładowe deklaracje podatkowe PIT, które podatnicy powinni wypełnić w 2016 roku to:

– PIT-11 – imienna informacja o rocznych dochodach pracownika i zaliczkach pobranych na podatek dochodowy przez płatnika
PIT-28 – obejmująca przychody podatników rozliczających się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
– PIT-36 , który wypełniają przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych,
– PIT-36L składana przez przedsiębiorców, których działalność gospodarcza opodatkowana jest liniowo,
– PIT-37 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu od osób fizycznych.

Zanim zaczniemy wypełniać deklarację podatkową za 2015 rok upewnijmy się czy dokładnie znamy obowiązujące przepisy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *