Sporządzanie deklaracji w 2016 roku różni się nieco od wypełniania deklaracji w roku ubiegłym. Nadal obowiązuje wysyłanie deklaracji do właściwego urzędu skarbowego w formie elektronicznej przez płatników podatku PIT i CIT:

– zatrudniających więcej niż 5 pracowników,
– zatrudniających mniej niż 5 pracowników, ale powierzających sporządzenie i złożenie deklaracji biuru rachunkowemu.

Osoby niekorzystające z usług księgowy i nie zatrudniające więcej niż 5 pracowników wciąż mogą wysyłać niektóre deklaracje w formie papierowej. W 2016 roku zmianie uległy wzory formularzy deklaracji podatkowych PIT i CIT. Zgodnie z Ordynacją podatkową i innymi ustawami zostały dodane nowe pola lub zmodyfikowane poprzednie.

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują także inne niż dotychczas ulgi podatkowe, m.in.: ulga na dziecko. Kolejny przepis wprowadzony w 2016 roku mówi o tym, że sporządzane deklaracje podatkowe PIT i CIT w 2016 roku mogą zostać skorygowane bez pisemnego uzasadnienia korekty. To duże ułatwienie dla osób, którym zdarza się oddać błędną deklarację. Aby być pewnym, że nasza deklaracja zostanie prawidłowo wypełniona i złożona do urzędu skarbowego, możemy zwrócić się po pomoc do biura rachunkowego. Biura księgowe chętnie przyjmują zlecenia dotyczące sporządzania deklaracji podatkowych za 2015 rok, dlatego warto skorzystać z ich wiedzy i doświadczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *