Wielu przedsiębiorców jest podatnikami podatku VAT. W związku z tym prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z kolejnymi obowiązkami. Zalicza się do nich prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT.

Aby móc sporządzić miesięczną lub kwartalną deklarację VAT należy prowadzić rejestry, w których będzie się zapisywać kwoty podatku VAT naliczonego (od zakupu) oraz podatku należnego (od sprzedaży). Następnie otrzymane kwoty zaokrągla się do pełnych złotych oraz wpisuje się w odpowiednie rubryki deklaracji VAT-7, VAT-7D albo VAT-7K (w zależności to od formy prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT).

Aby sporządzić deklarację rozliczeniową z tytułu podatku VAT trzeba nie tylko uwzględnić kwoty podatku VAT naliczonego i należnego. Należy także ująć nadpłaty podatku VAT z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Dopiero deklaracja, która będzie również wykazywać te wartości, zostanie uznana za właściwie sporządzoną.

Sporządzoną deklarację VAT należy złożyć w Urzędzie Skarbowym do 25 dnia miesiąca, następującego po okresie rozliczeniowym. W tym samym czasie należy także przelać zaliczkę na podatek VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *