Podczas zakładania i prowadzenia działalności przedsiębiorcy zobowiązani są do rozliczania się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W tym celu zmuszeni są oni do sporządzania i składania odpowiednich wniosków do ZUS-u.

Deklaracje te dzielimy na:

  • zgłoszeniowe – należy je złożyć na początku prowadzenia działalności gospodarczej, a także w momencie zatrudnienia nowego pracownika.
  • ZUS ZUA – składa się go w momencie zgłoszenia nowego pracownika lub też samego siebie do ubezpieczeń. Dodatkowo deklarację tą należy złożyć również w momencie naniesienia jakichkolwiek poprawek oraz gdy przechodzimy z ZUS-u preferencyjnego na ZUS pełny.
  • ZUS ZZA – składany w momencie zgłoszenia siebie bądź pracownika do ubezpieczeń zdrowotnych.
  • ZUS ZIUA – doręczany w momencie zmiany danych identyfikacyjnych ubezpieczonego.
  • ZUS ZCNA – za jego pomocą zmienia się dane członków rodziny pracownika w celu ubezpieczenia zdrowotnego.
  • ZUS ZWUA – stosowany w celu wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
  • ZUS DRA – składany raz w miesiącu w celu rozliczenia wszystkich składek oraz ubezpieczeń społecznych.
  • ZUS RCA – przybiera postać imiennego raportu, który przedstawia należne składki i świadczenia.
  • ZUS RSA – również ma postać imiennego raportu, zawiera on dane odnośnie wypłaconych świadczeń i przerw w opłacaniu składek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *