Sporządzenie bilansu jest obowiązkiem każdej organizacji oraz przedsiębiorstwa prowadzącego pełną rachunkowość. Obowiązek ten dotyczy również spółek akcyjnych, które pełną księgowość prowadzą już od początku swojej działalności.

Bilans jest dokumentem stanowiącym element sprawozdania finansowego. Ma za zadanie zestawić wartości wszystkich składników majątku firmy i źródeł jego finansowania, zwanych pasywami i aktywami. Sporządzenie tego dokumentu jest ścisłe określone przepisami, dlatego można go wykonać w jednym z dwóch dopuszczalnych wzorów.

Zanim wykona się dokument trzeba zamknąć konta księgowe, a ich salda końcowe przenieść do dokumentu. To one stanowić będą wartość aktywów i pasywów firmy. Mając zestawienie aktywów i pasywów, należy sprawdzić czy ich sumy są takie same. Jeżeli tak, to oznacza, że wszystko jest w porządku i można zatwierdzić ten bilans. Na dokumencie oprócz odpisów kierownika jednostki oraz sporządzającego należy umieść także: dane jednostki, datę sporządzenia, dzień bilansowy.

Sporządzanie dokumentacji związanej z sprawozdaniem finansowym jest zadaniem specjalistów od księgowości. Obowiązek sporządzenia bilansu oraz sprawozdania finansowego warto zlecić specjalistom z biura rachunkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *