Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona podmiotów zobligowanych do sporządzania sprawozdania finansowego. Sporządzanie takiego sprawozdania nie należy do prostych obowiązków, bowiem wymaga od przedsiębiorcy poświęcenia dużej ilości czasu, uwagi oraz rzetelności w wypełnianiu dokumentacji.

Sprawozdanie finansowe podzielić można na 3 główne części.
– rachunek zysków i strat;
– bilans;
– informacje dodatkowe;

Rachunek zysków i strat zawiera dane z roku obrotowego zestawione z danymi za rok poprzedni. W informacjach dodatkowych zawiera się treści nieokreślone w rachunku zysków i strat oraz bilansie, niezbędne do rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Bilans natomiast wskazuje faktyczny stan aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego i bieżącego roku obrotowego.

Pod sprawozdaniem finansowym podpisać się musi osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz zarząd. Należy pamiętać, że w przypadku wieloosobowego zarządu podpis złożyć musi każdy z jego członków. Zadaniem zarządu jest również złożenie sprawozdania w odpowiednim terminie, wynoszącym do maksymalnie 15 dni, od dnia zatwierdzenia sprawozdania. Następnie to spółka w terminie do 6 miesięcy od zakończenia dnia bilansowego musi zatwierdzić sprawozdanie.

Powszechnie wiadomo, że sporządzenie bilansu spółki z o.o. to trudne zadanie, dlatego oferujemy Ci pomoc w jego realizacji. Zachęcamy do kontaktu i podjęcia współpracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *