Sprawozdanie finansowe to jeden z najważniejszych raportów, jaki generowany jest pod koniec roku bilansowego przez jednostkę gospodarczą.

Sporządza się go w przedsiębiorstwach, które zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości narzuconej przez ustawę o rachunkowości. Dokument posiada ściśle określoną formę i wykonać go musi uprawniona osoba w sposób rzetelny i porównywalny, tak aby adresat mógł odczytać niezbędne informacje.

Na kompletne sprawozdanie składa się bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Organ państwowy w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy zatwierdza pismo, jeżeli spełnia odpowiednie standardy jakościowe m.in. jest wiarygodne, kompletne, sprawdzalne, ciągłe oraz zgodne z terminem.

Jeżeli przedsiębiorca nie chce tracić czasu na wypełnianiu ważnych deklaracji lub nie posiada znajomości w regulacjach i przepisach i może popełnić błąd w wypełnianiu sprawozdania, to z reguły w takim przypadku zatrudnia zewnętrzną firmę, która w centrum miasta np. Krakowa lub Warszawy świadczy usługę sporządzania niezbędnych dokumentów na koniec roku działalności podmiotu gospodarczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *