Właściciele spółek z o.o., podobnie jak innych firm mają wiele obowiązków. Do jednych z najważniejszych zalicza się sporządzanie sprawozdań finansowych. Jest to bardzo trudne zadanie, związane z prowadzeniem pełnej księgowości.

Sprawozdania finansowe spółek z o.o. wykonuje się tak samo jaki w przypadku pozostałych przedsiębiorstw. Każdy taki dokument posiada obowiązkowo – bilans czyli zestawienie aktywów i pasywów oraz rachunek zysków i strat. Nie są to jednak wszystkie dokumenty, jakie trzeba załączyć w sprawozdaniu finansowym. Jeżeli jednostka ma status mikro przedsiębiorcy, przysługuje jej prawo do sporządzania uproszczonego sprawozdania. W tym wypadku jedynym dokumentem, jaki trzeba dołączyć jest dodatkowa informacja. W przypadku gdy jednostka gospodarcza nie posiada takiego statusu, musi dołączyć do sprawozdania:

-rachunek przepływów finansowych,
-zestawienie zmian kapitale własnym,
-dodatkowe informacji i objaśnienia,
-wprowadzenie do sprawozdania.

Sprawozdania finansowe spółek z o.o. mogą być podawane audytowi finansowemu. Jest to badanie sprawozdania, pod kątem występowania istotnych zniekształceń. Obowiązuje jednostki obracające dużym kapitałem, zatrudniające wiele osób oraz posiadające spory majątek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *