Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona podmiotów, które zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, zobligowane są do sporządzania corocznego sprawozdania finansowego. Takie sprawozdanie składa się z:

  • rachunku zysków i strat (zbiór danych z roku obrotowego i bezpośrednio poprzedzającego go roku),
  • bilansu (wykaz aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych),
  • informacji dodatkowych.

Do zadań osoby zajmującej się prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz zarządu, należy podpisanie się pod wspomnianym już sprawozdaniem. Warto zaznaczyć, że w przypadku wieloosobowego zarządu, podpisać go muszą wszyscy jego członkowie. Obowiązkiem zarządu jest również złożenie sprawozdania w wymaganym terminie, czyli maksymalnie po upływie 15 dni, od dnia zatwierdzenia. Spółka ma 6 miesięcy, aby zatwierdzić sprawozdanie. Czas naliczany jest od dnia bilansowego.

Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. jest bardzo ważnym dokumentem, pozwalającym na rozliczenie się z odpowiednimi urzędami. W sporządzaniu tego sprawozdania, warto skorzystać z pomocy oferowanej przez zewnętrzne podmioty. Nasza firma posiada grono doświadczonych specjalistów, dla których sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, nie stanowi dużego problemu. Skontaktuj się z nami, poznaj szczegóły i podejmij współpracę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *