PFRON jest to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundusz ten powstał z myślą o wsparciu rehabilitacji i zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że środki przeznaczane są na odpowiednie sprzęty rehabilitacyjne, czy wszelkie wsparcie i pomoc w zatrudnieniu czy edukacji. Składki na PFRON są obowiązkowe.

Obowiązek ten dotyczy pracodawców, którzy zatrudniają przynajmniej 25 osób (przy niezatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, lub ilość takich pracowników jest mniejsza niż 6%). Ze zwolnienia z tego obowiązku mogą skorzystać pracodawcy, którzy prowadzą działalność na rzecz opieki nad osobami z niepełnosprawnościami czy spółki w likwidacji.

Dzięki tym składkom osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie mogą skorzystać ze świadczeń z tytułu PFRON. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może pomóc na przykład w dofinansowaniu turnusu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w środki pomocnicze czy przedmioty ortopedyczne.

O świadczenia z tytułu PFRON może ubiegać się również pracodawca, który zatrudnia osobę z niepełnosprawnościami. Dofinansowanie to uzależnione jest jednak od stopnia niepełnosprawności pracownika, wymiaru czasu pracy, typu pracodawcy czy wysokości kosztów płacy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *