Z powodu pandemii koronawirusa działalność firm została ograniczona, a przedsiębiorcy mieli kłopoty z wykonywanie obowiązków administracyjno-skarbowych. Warto wiedzieć jaki jest termin złożenia sprawozdania finansowego do krs 2021.

Niezmiennie sprawozdanie finansowe musi zawierać podstawowe elementy (bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową), być składane w odpowiednim terminie oraz odpowiedniej formie (ustrukturyzowana forma elektroniczna).

Terminy składania sprawozdań w poprzednich latach były jasno określone i nie było możliwości odstępstw. Termin złożenia sprawozdania finansowego do krs 2021 zmienił się ze względu na apel przedsiębiorców, których dotknęły skutki panującego COVID-19. W celu zapewnienia pomocy przedsiębiorcom wydłużono czas na przesłanie sprawozdań w roku 2021.

Dotychczas zgodnie z przepisami i zakładając, że dzień bilansowy przypada na 31 grudnia:
– sprawozdanie powinno zostać złożone 31 marca,
– zatwierdzone do 30 czerwca,
– przesłane do KRS do 15 lipca.

Z uwagi na wydłużony termin złożenia sprawozdania finansowego do krs 2021 zakładając, że dniem bilansowym jest 31 grudnia:
– sprawozdanie finansowe musi zostać sporządzone do 30 czerwca,
– zatwierdzone do 30 września,
– natomiast przesłane do KRS do 15 października.

Nasze biuro oferuje pomoc w sporządzeniu i złożeniu sprawozdania finansowego w KRS. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi księgowymi.

One Thought on “Termin złożenia sprawozdania finansowego do krs 2021”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *