• 13 LUT 21
  • 2

  Termin złożenia sprawozdania finansowego do krs 2021

  Z powodu pandemii koronawirusa działalność firm została ograniczona, a przedsiębiorcy mieli kłopoty z wykonywanie obowiązków administracyjno-skarbowych. Warto wiedzieć jaki jest termin złożenia sprawozdania finansowego do krs 2021.

  Niezmiennie sprawozdanie finansowe musi zawierać podstawowe elementy (bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową), być składane w odpowiednim terminie oraz odpowiedniej formie (ustrukturyzowana forma elektroniczna).

  Terminy składania sprawozdań w poprzednich latach były jasno określone i nie było możliwości odstępstw. Termin złożenia sprawozdania finansowego do krs 2021 zmienił się ze względu na apel przedsiębiorców, których dotknęły skutki panującego COVID-19. W celu zapewnienia pomocy przedsiębiorcom wydłużono czas na przesłanie sprawozdań w roku 2021.

  Dotychczas zgodnie z przepisami i zakładając, że dzień bilansowy przypada na 31 grudnia:
  – sprawozdanie powinno zostać złożone 31 marca,
  – zatwierdzone do 30 czerwca,
  – przesłane do KRS do 15 lipca.

  Z uwagi na wydłużony termin złożenia sprawozdania finansowego do krs 2021 zakładając, że dniem bilansowym jest 31 grudnia:
  – sprawozdanie finansowe musi zostać sporządzone do 30 czerwca,
  – zatwierdzone do 30 września,
  – natomiast przesłane do KRS do 15 października.

  Zostaw odpowiedź →
 • Posted by barbara adamusik on Luty 25, 2021, 6:13 pm

  Witam

  skąd mają Panstow informacje o przedłużonym terminie sprawozdan

  Reply →
 • Posted by barbara adamusik on Luty 25, 2021, 6:13 pm

  Witam

  skąd mają Panstow informacje o przedłużonym terminie sprawozdan

  Reply →

Leave a reply

Cancel reply