Każda osoba, która zdecydowała się na prowadzenie działalności gospodarczej podlega pewnym obowiązkom podatkowym. Musi ona składać odpowiednie deklaracje podatkowe oraz prowadzić, niezbędną do ich sporządzenia ewidencję. Niezwykle ważne jest również przestrzeganie terminów składania deklaracji, ponieważ za ich nieprzestrzeganie grożą konsekwencje karno-skarbowe.

Najważniejsze terminy podatkowe:
– do 7 dnia każdego miesiąca mają obowiązek rozliczyć się wszyscy będący na karcie podatkowej,
– do 20 dnia każdego miesiąca opłacić należy zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych,
– do 25 dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa się formularz VAT-7,
– do 15 dnia każdego miesiąca (wersja papierowa) lub 25 dnia każdego miesiąca (wersja elektroniczna) rozlicza się podatek VAT UE za poprzedni miesiąc.

Terminy rocznych zeznań podatkowych:
– do 31 stycznia roku następującego po roku obrachunkowym składa się PIT-28,
– do 30 kwietnia roku następującego po roku obrachunkowym składa się zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39,
– do końca lutego składa się PIT-11,
– do 31 stycznia roku następującego po roku obrachunkowym składa się PIT -4R,
– do 31 stycznia roku następującego po roku obrachunkowym składa się deklarację PIT-8AR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *