Ulgi podatkowe są przewidzianymi w przepisami prawa podatkowego zwolnieniami, odliczeniami, obniżkami lub zmniejszeniami, które zastosowane powodują obniżenie podstawy opodatkowania albo wysokość podatku. Ulgi mogą przyjmować wiele form, które są zależne od charakteru podstawy opodatkowania.

Ulgi mogą uwzględniać poniesione prze podatnika koszty związane z uzyskaniem dochodu, np. składki na ubezpieczenie społeczne. Mogą stanowić zwrot kosztów związanych z egzystencją podatnika, np. ulgi z tytułu rehabilitacji podatnika będącego osobą niepełnosprawną. Innymi rodzajami ulg podatkowych są ulgi o charakterze rodzinnym, np. ulga z tytułu wychowania dzieci czy ulga o charakterze stymulacyjnym, np. ulga dla nowo powstałych firm. Istnieją również ulgi mające charakter zabiegu technicznego. Przykładem jest zwrot nienależnie pobranych reny, przez co możliwe jest zapobiegnięcie opodatkowaniu nieistniejącego dochodu.

Polskie prawo podatkowe przewiduje ulgi podatkowe dla podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Ulgi te mogą być odliczane od uzyskanego dochodu lub podatku. Odliczenia od przychodu są rzadsze niż wcześniej wspomniane. Ulga podatkowa może także polegać na zastosowaniu niższych stawek podatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *