• 27 LIP 17
  • 0

  Uproszczona księgowość cena

  Czy księgowość uproszczona jest właściwym rozwiązaniem na wypełnianie obowiązków księgowych? Czy dostarcza ona informacji umożliwiających rozwój firmy?

  Księgowość uproszczona nie jest dostępna dla wszystkich właścicieli firm. Mogą z niej skorzystać osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, a także spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów itp. nie przekroczyły poziomu 1 200 000 euro po przeliczeniu na walutę polską. Po przekroczeniu tego progu przedsiębiorca ma obowiązek przejść na księgowość pełną.

  Księgowość uproszczona może być prowadzona w jednej z trzech form: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz podatkowa księga przychodów oraz rozchodów.

  Ten rodzaj księgowości związany jest z mniejszymi kosztami wypełniania obowiązków księgowych. Przedsiębiorca musi posiadać wiedzę na temat obowiązujących przepisów prawnych, jednak nie tak szczegółowo jak w przypadku księgowości pełnej. Ta forma księgowości umożliwia kontrolę bieżących zdarzeń gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie.

  Jak kształtuje się uproszczona księgowość cena w naszym biurze rachunkowym? Nasz cennik jest elastyczny, czyli uzależniony od ilości dokumentów księgowych. Przedsiębiorca ma pewność, że jeżeli w danym miesiącu ilość operacji się zmniejszy, to cena również zostanie odpowiednio dopasowana.

  Zainteresowani są Państwo ofertą? Zapraszamy.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply