Czy księgowość uproszczona jest właściwym rozwiązaniem na wypełnianie obowiązków księgowych? Czy dostarcza ona informacji umożliwiających rozwój firmy?

Księgowość uproszczona nie jest dostępna dla wszystkich właścicieli firm. Mogą z niej skorzystać osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, a także spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów itp. nie przekroczyły poziomu 1 200 000 euro po przeliczeniu na walutę polską. Po przekroczeniu tego progu przedsiębiorca ma obowiązek przejść na księgowość pełną.

Księgowość uproszczona może być prowadzona w jednej z trzech form: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz podatkowa księga przychodów oraz rozchodów.

Ten rodzaj księgowości związany jest z mniejszymi kosztami wypełniania obowiązków księgowych. Przedsiębiorca musi posiadać wiedzę na temat obowiązujących przepisów prawnych, jednak nie tak szczegółowo jak w przypadku księgowości pełnej. Ta forma księgowości umożliwia kontrolę bieżących zdarzeń gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie.

Jak kształtuje się uproszczona księgowość cena w naszym biurze rachunkowym? Nasz cennik jest elastyczny, czyli uzależniony od ilości dokumentów księgowych. Przedsiębiorca ma pewność, że jeżeli w danym miesiącu ilość operacji się zmniejszy, to cena również zostanie odpowiednio dopasowana.

Zainteresowani są Państwo ofertą? Zapraszamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *