Uproszczona księgowość to jedna z dopuszczalnych form prowadzenia księgowości w firmach. Mogą ją prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których obroty w danym roku nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1,2 mln euro. Powyżej tej granicy istnieje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Uproszczona księgowość może być prowadzona za pomocą 3 form – karty podatkowej, księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Księgowość w formie uproszczonej mogą prowadzić jedynie wybrane. Posiada ona wiele korzyści. Jest znacznie tańszą formą rozliczania się z podatku niż pełna księgowość. Przedsiębiorca sam może zająć się prowadzeniem księgowości w swojej firmie gdyż jest ona łatwa, lecz należy pamiętać, że warunkiem jej samodzielnego prowadzenia jest znajomość aktualnych przepisów. Uproszczona księgowość ma też swoje wady. Wybierając tę formę rozliczania się z Urzędem Skarbowym, przedsiębiorca nie ma możliwości dokonania szerokiej analizy ekonomicznej swojego przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *