Uproszczona księgowość to metoda szczególnie przeznaczona dla mikro i małych firm. Niestety bardzo często nawet takie firmy nie mogą korzystać z takiego przywileju. Przyczyną jest najczęściej wybór formy prawnej, w której obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości.

Uproszczona księgowość to metoda dostępna tylko dla spółek, takich jak spółka jawna, partnerska oraz cywilna. Z uproszczonej księgowości korzystają również jednoosobowi przedsiębiorcy. Uproszczona księgowość w spółkach może być stosowana tylko do czasu kiedy roczne przychody spółki nie przekroczą limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Limit ten wynosi równowartość 1 200 000 euro w przeliczeniu na złote.

Uproszczoną księgowość w spółach prowadzi się na kilka sposobów. Jednak najczęściej stosuje się w tym celu księgę przychodów i rozchodów (KPiR). Forma ta jest dostępna dla wszystkich spółek, uprawnionych do prowadzenia uproszczonej księgowości. Pośród metod uproszczonej księgowości istnieją jeszcze inne metody. Są to: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Metody te jednak są przeznaczone dla mniejszych przedsiębiorstw, zazwyczaj prowadzonych przez jednego przedsiębiorcę. Jednak nie wykluczone, że mogą z nich korzystać spółki. Muszą one jednak spełnić wszelkie wymogi prawne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *