Podczas rozpoczynania działalności gospodarczej należy podjąć wiele ważnych wyborów. Jednym z nich jest wybór metody prowadzenia księgowości. Nie zawsze jest on dowolny. Wiele typów przedsiębiorstw od początku swojego istnienia ma obowiązek prowadzić określoną metodę księgowości. Czasami mimo możliwości wyboru, niektóre przedsiębiorstwa nie mogą skorzystać z określonych form księgowości.

Rachunkowość w firmach dzieli się na pełną i uproszczoną. Rachunkowość uproszczona może mieć trzy formy: karty podatkowej, ryczałtu lub księgi przychodów i rozchodów. Korzystanie z nich jest dużym przywilejem, ponieważ wiąże się z znacznie mniejszymi obowiązkami.

Najprostszą metodą księgowości jest karta podatkowa. Jej głównym zadaniem jest ustalenie zobowiązań podatkowych, na podstawie tabeli uwzględniającej wielkość zatrudnienia, liczebność miejscowości oraz typu prowadzonej działalności. Równie łatwo prowadzi się księgowość w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W celu ustalenia podatku wystarczy prowadzić ewidencję przychodów. Mniej łatwą, ale również prostą metodą prowadzenia księgowości jest KPiR, czyli księga przychodów i rozchodów. Na jej kartach ewidencjonuje się ponoszone koszty i otrzymane przychody. Po ustaleniu na ich podstawie dochodu można wyliczyć należny podatek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *