Prowadzenie działu personalnego w firmie na samym jej początku nie jest niczym trudnym i przedsiębiorca, zatrudniający niewielką liczbę pracowników może wykonywać wszystkie czynności z nim związane samodzielnie. Z czasem jednak kiedy liczba personelu wzrasta pojawia się coraz większa liczba dokumentów, a prowadzenie działu personalnego zaczyna wymagać nie tylko poświęcenia wielu godzin pracy, ale również i opracowania systemu pozwalającego na skutecznie zarządzanie.

Obsługa kadrowo-płacowa to nie tylko sporządzanie dokumentów dotyczących stosunku pracy, ale również ewidencja okresowych badań, szkoleń, urlopów, sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statycznego czy zaświadczeń dla pracowników. Biura rachunkowe oferujące obsługę działu personalnego świadczą także takie usługi, jak rejestracja podmiotu i jego pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, sporządzanie listy płac, obliczanie wynagrodzeń i zasiłków finansowanych, sporządzanie zeznań podatkowych i ZUS oraz wiele innych.

Powierzając obsługę kadrową swojej firmy profesjonalnemu podmiotowi zewnętrznemu gwarantuje nie tylko poprawność rozliczeń, ale również i zapewnia dostęp do profesjonalnego doradztwa związanego z prawem pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *