Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa przedsiębiorca zmuszony jest do zatrudnienia pracowników. Obowiązkiem z tego wynikłym jest gromadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowo płacowej, a więc akt dotyczących ich aktywności w danej firmie, warunków zatrudnienia, wykorzystanych świadczeń itd.

Na istotę tych dokumentów wpływa fakt, iż to od nich w znacznym stopniu zależy przyszłość danej osoby. Na ich podstawie przydzielane są bowiem renty, emerytury oraz wszelkie zasiłki socjalne.
Ranga tych dokumentów sprawia, iż w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy bądź Urzędu Skarbowego w pierwszej kolejności szczegółowo sprawdzane są właśnie te akta.

W celu zapewnienia firmowej dokumentacji kompleksowej opieki jej prowadzenie najlepiej zlecić specjalistom.

Do zakresu ich usług należy między innymi:
– ewidencja pracowników,
– prowadzenie akt osobowych pracowników,
– przeprowadzenie rejestracji pracowników do ZUS-u,
– sporządzanie list płac,
– wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników.

W obsłudze księgowo – kadrowej dla firm specjalizuje się nasza firma. Gwarantujemy rzetelne prowadzenie akt firmowych zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Decydując się na nasze usługi zapewniasz sobie oszczędność czasu oraz bezpieczeństwo, które są kluczowe podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *