• 30 CZE 17
  • 0

  Usługi księgowo – kadrowe firm

  Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa przedsiębiorca zmuszony jest do zatrudnienia pracowników. Obowiązkiem z tego wynikłym jest gromadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowo płacowej, a więc akt dotyczących ich aktywności w danej firmie, warunków zatrudnienia, wykorzystanych świadczeń itd.

  Na istotę tych dokumentów wpływa fakt, iż to od nich w znacznym stopniu zależy przyszłość danej osoby. Na ich podstawie przydzielane są bowiem renty, emerytury oraz wszelkie zasiłki socjalne.
  Ranga tych dokumentów sprawia, iż w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy bądź Urzędu Skarbowego w pierwszej kolejności szczegółowo sprawdzane są właśnie te akta.

  W celu zapewnienia firmowej dokumentacji kompleksowej opieki jej prowadzenie najlepiej zlecić specjalistom.

  Do zakresu ich usług należy między innymi:
  – ewidencja pracowników,
  – prowadzenie akt osobowych pracowników,
  – przeprowadzenie rejestracji pracowników do ZUS-u,
  – sporządzanie list płac,
  – wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników.

  W obsłudze księgowo – kadrowej dla firm specjalizuje się nasza firma. Gwarantujemy rzetelne prowadzenie akt firmowych zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.
  Decydując się na nasze usługi zapewniasz sobie oszczędność czasu oraz bezpieczeństwo, które są kluczowe podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply