• 28 LUT 20
  • 0

  Uzyskiwanie zaświadczeń z US o niezaleganiu

  Urząd Skarbowy może potwierdzić obroty firmy, sytuację niezalegania lub wysokość zaległości podatkowej. Zaświadczenie przedstawia stan faktyczny, istniejący na dzień wydania dokumentu. Uzyskiwanie zaświadczeń z US o niezaleganiu wymaga złożenia kompletnego wniosku na odpowiednim druku znajdującym się w Urzędzie Skarbowym.

  Urząd Skarbowy wydaje zaświadczenia najczęściej na prośbę:
  – firm, które udzielają kredytów,
  – kontrahentów, którzy chcą poznać sytuację finansową partnerów biznesowych,
  – wspólników, którzy chcą dołączyć do spółki,
  – małżonków, gdy nie ma wspólności majątkowej.

  Uzyskiwanie zaświadczeń z US o niezaleganiu trwa około 7 dni i po tym czasie można odebrać dokument w Urzędzie Skarbowym osobiście lub przez pełnomocnika.

  Nie każdy może osobiście złożyć wniosek o niezaleganiu do US, z powodu przebywania za granicą, braku czasu lub awersji do kolejek w urzędach.

  W takiej sytuacji skorzystać można z usługi, w ramach której:
  – podpisują Państwo pełnomocnictwo dla swojego przedstawiciela,
  – przedstawiciel przygotowuje wniosek i udaje się z nim do dowolnego urzędu na terenie Krakowa lub Warszawy,
  – w przeciągu 7 dni odbiera wniosek z US,
  – natychmiast po odebraniu, pełnomocnik przesyła skany dokumentów na adres e-mail Klienta,
  – kolejno przesyła oryginały dokumentów pocztą na adres wskazany przez wnioskodawcę.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply