Urząd Skarbowy może potwierdzić obroty firmy, sytuację niezalegania lub wysokość zaległości podatkowej. Zaświadczenie przedstawia stan faktyczny, istniejący na dzień wydania dokumentu. Uzyskiwanie zaświadczeń z US o niezaleganiu wymaga złożenia kompletnego wniosku na odpowiednim druku znajdującym się w Urzędzie Skarbowym.

Urząd Skarbowy wydaje zaświadczenia najczęściej na prośbę:
– firm, które udzielają kredytów,
– kontrahentów, którzy chcą poznać sytuację finansową partnerów biznesowych,
– wspólników, którzy chcą dołączyć do spółki,
– małżonków, gdy nie ma wspólności majątkowej.

Uzyskiwanie zaświadczeń z US o niezaleganiu trwa około 7 dni i po tym czasie można odebrać dokument w Urzędzie Skarbowym osobiście lub przez pełnomocnika.

Nie każdy może osobiście złożyć wniosek o niezaleganiu do US, z powodu przebywania za granicą, braku czasu lub awersji do kolejek w urzędach.

W takiej sytuacji skorzystać można z usługi, w ramach której:
– podpisują Państwo pełnomocnictwo dla swojego przedstawiciela,
– przedstawiciel przygotowuje wniosek i udaje się z nim do dowolnego urzędu na terenie Krakowa lub Warszawy,
– w przeciągu 7 dni odbiera wniosek z US,
– natychmiast po odebraniu, pełnomocnik przesyła skany dokumentów na adres e-mail Klienta,
– kolejno przesyła oryginały dokumentów pocztą na adres wskazany przez wnioskodawcę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *