• 29 CZE 20
  • 0

  VAT w czasie zawieszenia działalności spółki

  Podczas zawieszenia działalności spółki można zostać czynnym podatnikiem VAT lub zrezygnować z wykonywania rozliczeń opodatkowanych tym podatkiem.

  Dla przedsiębiorców, dla których VAT w czasie zawieszenia działalności spółki jest istotny, konieczne jest wiedzieć, że jeśli czas zawieszenia przewidziany jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy, to podatnik zostanie automatycznie wykreślony z rejestru VAT i będzie musiał złożyć odpowiednie zawiadomienie, aby móc wykonywać czynności opodatkowane podatkiem VAT.

  Nie ma konieczności składania żadnych deklaracji VAT, ani wysyłania JPK_VAT w czasie zawieszenia działalności spółki, za wyjątkiem:
  – podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  – podatników importujących usługi lub kupujących towary-w zakresie których są podatnikami,
  – okresów rozliczeniowych,w których zawieszenie wykonywania działalności nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
  – okresów rozliczeniowych, za które podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które ma obowiązek skorygować podatek naliczony.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply