• 04 GRU 18
  • 0

  Zamykanie spółki z o.o.

  Zamknięcie działalności spółki z o.o. wiąże się z przeprowadzeniem pełnego procesu likwidacji. Polega on przede wszystkim na zamknięciu wszystkich interesów spółki, uregulowaniem spraw finansowych, rozwiązaniem wszystkich umów itp..

  Od momentu podjęcia uchwały o likwidacji spółki, podmiot ten działa pod firmą z dopiskiem “w likwidacji” w nazwie. Jest reprezentowany przez likwidatorów, którzy zazwyczaj są wybierani spośród członków zarządu. To oni są odpowiedzialni za skuteczne przeprowadzenie likwidacji, której celem jest wyrejestrowanie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

  Jednym z zadań likwidatorów jest wezwanie wierzycieli spółki do zgłoszenia wszystkich wierzytelności. Będą mieli na to 3 miesiące od ogłoszenia likwidacji. Likwidatorzy powinni uregulować wszelkie długi lub zabezpieczyć potrzebne do tego środki finansowe. Dopóki to nie nastąpi, podział zysków i majątku między wspólnikami nie jest możliwy.

  Innym obowiązkiem likwidatorów jest sporządzenie bilansów otwarcia i zamknięcia likwidacji.

  Wszystkie te obowiązki mogą być skomplikowane i czasochłonne. Możliwe jest jednak skorzystanie z profesjonalnej pomocy w tej kwestii. Nasze biuro rachunkowe może zająć się formalnościami, które czekają każdego, kto planuje zamknięcie swojej działalności. Od zorganizowania zgromadzenia wspólników, poprzez złożenie odpowiednich wniosków i formularzy w instytucjach i urzędach, aż do przedstawienia sprawozdań finansowych – możemy zająć się tym wszystkim.

  Zapraszamy do indywidualnego kontaktu z naszym biurem i zapoznania się z usługami, które oferujemy.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply