Uproszczona księgowość jest przeznaczona dla osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychód z poprzedniego roku nie przekroczył równowartości 2 000 000 euro w przeliczeniu na złote.

Prowadząc dokumentację firmową, dla powyższych spółek, przedsiębiorstwa musi co do zasady prowadzenia uproszczonej księgowości posiadać:
– ewidencję środków trwałych,
– ewidencję wyposażenia,
– ewidencję przebiegu pojazdu,
– rejestr VAT sprzedaży i zakupu – w przypadku czynnych podatników VAT,
– księgę przychodów i rozchodów – w przypadku opodatkowania skalą podatkową lub podatkiem liniowym,
– ewidencję przychodów – w przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Przedsiębiorca, który prowadzi uproszczoną księgowość, może skorzystać z jednej z trzech form opodatkowania:
– księga przychodów i rozchodów,
– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
– karta podatkowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *