• 25 MAJA 20
  • 0

  Zasady prowadzenia uproszczonej księgowości

  Uproszczona księgowość jest przeznaczona dla osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychód z poprzedniego roku nie przekroczył równowartości 2 000 000 euro w przeliczeniu na złote.

  Prowadząc dokumentację firmową, dla powyższych spółek, przedsiębiorstwa musi co do zasady prowadzenia uproszczonej księgowości posiadać:
  – ewidencję środków trwałych,
  – ewidencję wyposażenia,
  – ewidencję przebiegu pojazdu,
  – rejestr VAT sprzedaży i zakupu – w przypadku czynnych podatników VAT,
  – księgę przychodów i rozchodów – w przypadku opodatkowania skalą podatkową lub podatkiem liniowym,
  – ewidencję przychodów – w przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

  Przedsiębiorca, który prowadzi uproszczoną księgowość, może skorzystać z jednej z trzech form opodatkowania:
  – księga przychodów i rozchodów,
  – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  – karta podatkowa.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply