• 15 LIS 18
  • 0

  Zawieszenie działalności przedsiębiorstwa a ZUS

  Zdarzają się sytuacje, w których zawieszenie działalności jest najlepszym wyjściem dla przedsiębiorstwa. Właściciele decydują się zazwyczaj na taki krok w sytuacji, gdy chwilowo nie mogą pozwolić sobie na dalsze prowadzenie interesów i opłacanie składek.

  Zawieszenie działalności odbywa się przy pomocy formularza CEIDG-1. Na jego podstawie, informacja ta przekazywana jest bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przedsiębiorca zostanie automatycznie wyrejestrowany z ubezpieczeń. W związku z tym, nie zachodzi już obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Podczas zawieszenia działalności, przedsiębiorca nie ma też obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS.

  Jeśli właściciel firmy nie ma innego tytułu do ubezpieczenia, to może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Jeśli zawieszenie działalności trwa dłużej niż miesiąc, to warto też rozważyć opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego. W takiej sytuacji możliwe jest:
  – ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez Urząd Pracy, po zarejestrowaniu się jako bezrobotny,
  – zgłoszenie się do ubezpieczenia jako członek rodziny osoby ubezpieczonej,
  – samodzielne opłacanie składek po wcześniejszym złożeniu odpowiedniego wniosku w oddziale NFZ.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply