• 13 LIS 18
  • 0

  Zawieszenie działalności spółki z o.o.

  Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników ma prawo do zawieszenia działalności na okres od 1 do 24 miesięcy. W tym czasie nie musi opłacać składek ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego oraz zaliczek na poczet podatku dochodowego.

  Podczas zawieszenia działalności, spółka nie może kontynuować swoich interesów i wypracowywać zysków. Może jednak odbierać należności z tytułu transakcji zawartych przed zawieszeniem.

  W jaki sposób odbywa się zawieszenie działalności spółki z o.o.?

  Jeśli umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie reguluje tych kwestii, to o zawieszeniu decyduje jej Zarząd.

  Podstawowym obowiązkiem spółki jest złożenie odpowiedniego wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym (nie obejmuje go opłata sądowa). Informacja o zawieszeniu działalności nie musi być ogłaszana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

  Spółka, która zawiesza swoją działalność może zostać zwolniona z obowiązku wpłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego. W tym celu powinna poinformować o tym fakcie naczelnika odpowiedniego Urzędu Skarbowego, w terminie nie późniejszym, niż siedem dni od złożenia wniosku w KRS.

  Po upłynięciu czasu zawieszenia, spółka jest zobowiązana do złożenie wniosku o wznowienie działalności. Jeśli tego nie uczyni, zostanie wezwana do dostarczenia wniosku w ciągu siedmiu dni, pod groźbą kary.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply