Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników ma prawo do zawieszenia działalności na okres od 1 do 24 miesięcy. W tym czasie nie musi opłacać składek ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego oraz zaliczek na poczet podatku dochodowego.

Podczas zawieszenia działalności, spółka nie może kontynuować swoich interesów i wypracowywać zysków. Może jednak odbierać należności z tytułu transakcji zawartych przed zawieszeniem.

W jaki sposób odbywa się zawieszenie działalności spółki z o.o.?

Jeśli umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie reguluje tych kwestii, to o zawieszeniu decyduje jej Zarząd.

Podstawowym obowiązkiem spółki jest złożenie odpowiedniego wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym (nie obejmuje go opłata sądowa). Informacja o zawieszeniu działalności nie musi być ogłaszana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Spółka, która zawiesza swoją działalność może zostać zwolniona z obowiązku wpłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego. W tym celu powinna poinformować o tym fakcie naczelnika odpowiedniego Urzędu Skarbowego, w terminie nie późniejszym, niż siedem dni od złożenia wniosku w KRS.

Po upłynięciu czasu zawieszenia, spółka jest zobowiązana do złożenie wniosku o wznowienie działalności. Jeśli tego nie uczyni, zostanie wezwana do dostarczenia wniosku w ciągu siedmiu dni, pod groźbą kary.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *