Będąc mieszkańcem innego państwa niż Polska i chcąc rozpocząć pracę na terenie naszego kraju mają Państwo obowiązek posiadania zezwolenia na pracę.

Zdobycie pozwolenia na pracę w Polsce, to pierwszy krok jaki musi podjąć pracodawca, aby legalnie rozpocząć współpracę z obcokrajowcem. Ten dokument wydawany jest przez wojewodę odpowiedniego ze względu na siedzibę firmy, do której cudzoziemiec zostaje zatrudniony.

Druk urzędowy jest najczęściej wydawany na okres 3 lat i może być przedłużany. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły np. w przypadku, gdy obcokrajowiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na dzień złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób, wojewoda może wydać zezwolenie na pracę na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Jeżeli Państwo zdecydowaliby się na pracę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez wcześniejszego ubiegania się o zezwolenie, będzie to nielegalne wykonywanie zlecenia, co oznacza problemy prawne zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika, który nie przypilnował sobie formalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *