Wiceminister przedstawił projekt nowelizacji ustawy o VAT, według której niezbędne było uszczelnienie systemu podatkowego, zwłaszcza w tym VAT i poprawienie ściągalności tego podatku.

W celu poprawienia warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez podatników powinno się ograniczyć liczbę pozycji w załącznikach zawierających wykazy towarów objęte stawką obniżoną. Dla większości towarów stawki nie ulegną zmianie. Niektóre produkty jednak drastycznie zmienią obecną stawkę podatku VAT – na przykład z 23% na 5% lub odwrotnie – z 5% na 23%. Wyższą stawką objęte zostaną napoje owocowe i warzywne, a mniejszą pieczywo.

Projekt nowelizacji ustawy o VAT przewiduje nową matrycę podatku, którą rząd już przyjął i która całkowicie zacznie obowiązywać od 2020 roku.

Wraz z obłożeniem nowymi stawkami podatkowymi produktów i żywności, przewidziano również wprowadzenie tak zwanej Wiążącej Informacji Stawkowej. WIS stworzona ma być na potrzeby opodatkowania VAT i ma zapewnić podatnikom większą pewność co do prawidłowości stosowania stawek podatku VAT. Sejm przewiduje również odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług na rzecz Nomenklatury Scalonej oraz aktualnej PKWiU. W połowie 2019 roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z obowiązujących nowych stawek podatku VAT – w przypadku e-booków i e-prasy. Reszta stawek wejdzie w życie od stycznia 2020 roku, a najpóźniej – na początek 2021 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *