• 24 WRZ 19
  • 0

  Zmiana wysokości podatku VAT

  Wiceminister przedstawił projekt nowelizacji ustawy o VAT, według której niezbędne było uszczelnienie systemu podatkowego, zwłaszcza w tym VAT i poprawienie ściągalności tego podatku.

  W celu poprawienia warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez podatników powinno się ograniczyć liczbę pozycji w załącznikach zawierających wykazy towarów objęte stawką obniżoną. Dla większości towarów stawki nie ulegną zmianie. Niektóre produkty jednak drastycznie zmienią obecną stawkę podatku VAT – na przykład z 23% na 5% lub odwrotnie – z 5% na 23%. Wyższą stawką objęte zostaną napoje owocowe i warzywne, a mniejszą pieczywo.

  Projekt nowelizacji ustawy o VAT przewiduje nową matrycę podatku, którą rząd już przyjął i która całkowicie zacznie obowiązywać od 2020 roku.

  Wraz z obłożeniem nowymi stawkami podatkowymi produktów i żywności, przewidziano również wprowadzenie tak zwanej Wiążącej Informacji Stawkowej. WIS stworzona ma być na potrzeby opodatkowania VAT i ma zapewnić podatnikom większą pewność co do prawidłowości stosowania stawek podatku VAT. Sejm przewiduje również odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług na rzecz Nomenklatury Scalonej oraz aktualnej PKWiU. W połowie 2019 roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z obowiązujących nowych stawek podatku VAT – w przypadku e-booków i e-prasy. Reszta stawek wejdzie w życie od stycznia 2020 roku, a najpóźniej – na początek 2021 roku.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply